Loading...
لطفا منتظر بمانید . . .

پخش عمده دفتر

x

بازه قیمت

مرتب سازی بر اساس:
دفتر 40 برگ تک خط ته چسب جلد گلاسه طرح فانتزی الیپون

دفتر 40 برگ تک خط ته چسب جلد گلاسه طرح فانتزی الیپون

قیمت : 27,900 تومان
دفتر 100 برگ تک خط فنری رحلی طرح فانتزی الیپون

دفتر 100 برگ تک خط فنری رحلی طرح فانتزی الیپون

قیمت : 124,900 تومان
دفتر 40 برگ دو خط فنری جلد گلاسه طرح فانتزی الیپون

دفتر 40 برگ دو خط فنری جلد گلاسه طرح فانتزی الیپون

قیمت : 30,900 تومان
دفتر 100 برگ تک خط فنری جلد شده طرح فانتزی الیپون

دفتر 100 برگ تک خط فنری جلد شده طرح فانتزی الیپون

قیمت : 71,100 تومان
دفتر 40 برگ تک خط فنری جلد گلاسه طرح کلاسیک الیپون

دفتر 40 برگ تک خط فنری جلد گلاسه طرح کلاسیک الیپون

قیمت : 31,500 تومان
دفتر 100 برگ تک خط فنری جلد گلاسه طرح کلاسیک الیپون

دفتر 100 برگ تک خط فنری جلد گلاسه طرح کلاسیک الیپون

قیمت : 55,800 تومان
دفتر 60 برگ تک خط فنری جلد گلاسه طرح کلاسیک الیپون

دفتر 60 برگ تک خط فنری جلد گلاسه طرح کلاسیک الیپون

قیمت : 40,000 تومان
دفتر 60 برگ تک خط فنری جلد گلاسه طرح فانتزی الیپون

دفتر 60 برگ تک خط فنری جلد گلاسه طرح فانتزی الیپون

قیمت : 40,000 تومان
دفتر 60 برگ تک خط ته چسب طرح فانتزی الیپون

دفتر 60 برگ تک خط ته چسب طرح فانتزی الیپون

قیمت : 36,200 تومان
دفتر 60 برگ تک خط ته چسب جلد گلاسه طرح کلاسیک الیپون

دفتر 60 برگ تک خط ته چسب جلد گلاسه طرح کلاسیک الیپون

قیمت : 36,200 تومان
دفتر 50 برگ تک خط ته چسب جلد گلاسه طرح کلاسیک یاس بهشت

دفتر 50 برگ تک خط ته چسب جلد گلاسه طرح کلاسیک یاس بهشت

قیمت : 30,650 تومان
دفتر100برگ تک خط فنری جلد p.p طرح فانتزی الیپون

دفتر100برگ تک خط فنری جلد p.p طرح فانتزی الیپون

قیمت : 118,800 تومان
دفتر 80 برگ تک خط فنری جلد گلاسه طرح کلاسیک الیپون

دفتر 80 برگ تک خط فنری جلد گلاسه طرح کلاسیک الیپون

قیمت : 50,900 تومان
نقاشی 60 برگ فنری جلد گلاسه طرح فانتزی الیپون

نقاشی 60 برگ فنری جلد گلاسه طرح فانتزی الیپون

قیمت : 38,100 تومان
دفتر 50 برگ تک خط ته چسب طرح حاج قاسم سلیمانی یاس بهشت

دفتر 50 برگ تک خط ته چسب طرح حاج قاسم سلیمانی یاس بهشت

قیمت : 30,350 تومان
دفتر 100 برگ تک خط فنری جلد گلاسه طرح فانتزی الیپون

دفتر 100 برگ تک خط فنری جلد گلاسه طرح فانتزی الیپون

قیمت : 55,800 تومان
یادداشت 100 برگ سایز 120*80 فنری طرح فانتزی الیپون

یادداشت 100 برگ سایز 120*80 فنری طرح فانتزی الیپون

قیمت : 25,600 تومان
نقاشی 50 برگ فنری طلقی طرح عطر قرآن یاس بهشت

نقاشی 50 برگ فنری طلقی طرح عطر قرآن یاس بهشت

قیمت : 34,100 تومان
دفتر 80 برگ تک خط فنری جلد شده طرح فانتری الیپون

دفتر 80 برگ تک خط فنری جلد شده طرح فانتری الیپون

قیمت : 59,900 تومان
دفتر 60 برگ دو خط فنری جلد گلاسه طرح فانتزی الیپون

دفتر 60 برگ دو خط فنری جلد گلاسه طرح فانتزی الیپون

قیمت : 40,000 تومان
دفتر 200 برگ تک خط فنری جلد سخت طرح فانتزی الیپون

دفتر 200 برگ تک خط فنری جلد سخت طرح فانتزی الیپون

قیمت : 137,600 تومان
دفتر 150 برگ تک خط فنری رحلی جلد سخت طرح فانتزی الیپون

دفتر 150 برگ تک خط فنری رحلی جلد سخت طرح فانتزی الیپون

قیمت : 162,500 تومان
دفتر 60 برگ چهار خط فنری جلد گلاسه طرح فانتزی الیپون

دفتر 60 برگ چهار خط فنری جلد گلاسه طرح فانتزی الیپون

قیمت : 41,600 تومان
نقاشی 30 برگ رحلی فنری جلد گلاسه طرح حیوانات یاس بهشت

نقاشی 30 برگ رحلی فنری جلد گلاسه طرح حیوانات یاس بهشت

قیمت : 31,200 تومان
دفتر 80 برگ تک خط فنری جلد طلقی رنگی یاس بهشت

دفتر 80 برگ تک خط فنری جلد طلقی رنگی یاس بهشت

قیمت : 39,750 تومان
نقاشی 30 برگ رحلی فنری جلد گلاسه طرح نقشه ایران یاس بهشت

نقاشی 30 برگ رحلی فنری جلد گلاسه طرح نقشه ایران یاس بهشت

قیمت : 31,800 تومان
دفتر 50 برگ تک خط ته چسب جلد گلاسه طرح نقشه ایران یاس بهشت

دفتر 50 برگ تک خط ته چسب جلد گلاسه طرح نقشه ایران یاس بهشت

قیمت : 30,650 تومان
نقاشی 40 برگ فنری جلد گلاسه طرح فانتزی الیپون

نقاشی 40 برگ فنری جلد گلاسه طرح فانتزی الیپون

قیمت : 30,200 تومان
دفتر 40 برگ تک خط ته چسب جلد گلاسه طرح کلاسیک الیپون

دفتر 40 برگ تک خط ته چسب جلد گلاسه طرح کلاسیک الیپون

قیمت : 27,900 تومان
دفتر 50 برگ تک خط فنری جلد طلقی رنگی یاس بهشت

دفتر 50 برگ تک خط فنری جلد طلقی رنگی یاس بهشت

قیمت : 35,950 تومان
دفتر 60 برگ طراحی فنری رحلی طرح فانتزی الیپون

دفتر 60 برگ طراحی فنری رحلی طرح فانتزی الیپون

قیمت : 91,100 تومان
دفتر 200 برگ تک خط فنری رحلی جلد P.P طرح فانتزی الیپون

دفتر 200 برگ تک خط فنری رحلی جلد P.P طرح فانتزی الیپون

قیمت : 194,700 تومان
نقاشی 40 برگ فنری فیلی الیپون

نقاشی 40 برگ فنری فیلی الیپون

قیمت : 64,500 تومان
دفتر 40 برگ تک خط فنری جلد گلاسه طرح فانتزی الیپون

دفتر 40 برگ تک خط فنری جلد گلاسه طرح فانتزی الیپون

قیمت : 31,500 تومان
دفتر 80 برگ تک خط فنری جلد شده طرح کلاسیک الیپون

دفتر 80 برگ تک خط فنری جلد شده طرح کلاسیک الیپون

قیمت : 59,900 تومان
دفتر 80 برگ تک خط فنری جلد گلاسه طرح فانتزی الیپون

دفتر 80 برگ تک خط فنری جلد گلاسه طرح فانتزی الیپون

قیمت : 50,900 تومان
نقاشی 50 برگ رحلی فنری جلد گلاسه طرح فانتزی کتیبه قلم

نقاشی 50 برگ رحلی فنری جلد گلاسه طرح فانتزی کتیبه قلم

قیمت : 38,600 تومان
دفتر 60 برگ تک خط فنری جلد شده طرح کلاسیک الیپون

دفتر 60 برگ تک خط فنری جلد شده طرح کلاسیک الیپون

قیمت : 52,400 تومان
دفتر 100 برگ تک خط فنری جلد شده طرح کلاسیک الیپون

دفتر 100 برگ تک خط فنری جلد شده طرح کلاسیک الیپون

قیمت : 71,100 تومان
دفتر 50 برگ تک خط فنری جلد گلاسه طرح فانتزی کتیبه قلم

دفتر 50 برگ تک خط فنری جلد گلاسه طرح فانتزی کتیبه قلم

قیمت : 25,950 تومان
دفتر طراحی سایز A4 مدیر

دفتر طراحی سایز A4 مدیر

قیمت : 47,000 تومان
دفتر 160 برگ اسناد پرداختنی مدیر

دفتر 160 برگ اسناد پرداختنی مدیر

قیمت : 79,000 تومان
دفتر 50 برگ 4 خط فنری جلد گلاسه طرح فورلاین مدل C50 دموت

دفتر 50 برگ 4 خط فنری جلد گلاسه طرح فورلاین مدل C50 دموت

قیمت : 39,000 تومان
دفتر 80 برگ تک خط ته چسب جلد گلاسه طرح رئال مدل S81 دموت

دفتر 80 برگ تک خط ته چسب جلد گلاسه طرح رئال مدل S81 دموت

قیمت : 41,000 تومان
نقاشی 30 برگ رحلی فنری جلد گلاسه طرح پالت مدل P30 دموت

نقاشی 30 برگ رحلی فنری جلد گلاسه طرح پالت مدل P30 دموت

قیمت : 39,000 تومان
دفتر 50 برگ تک خط ته چسب جلد گلاسه طرح پرتره مدل S52 دموت

دفتر 50 برگ تک خط ته چسب جلد گلاسه طرح پرتره مدل S52 دموت

قیمت : 29,000 تومان
دفتر 160 برگ حضور و غیاب مدیر

دفتر 160 برگ حضور و غیاب مدیر

قیمت : 97,000 تومان
دفتر 160 برگ روزنامه مدیر

دفتر 160 برگ روزنامه مدیر

قیمت : 79,000 تومان
بیشتر بخوانید

راهنمای خرید دفتر

دفترمشق عبارت است مجموعه ای از اوراق که از یک طرف به هم متصل و شیرازه شده اند. دفاتر معمولا با چسب یا سیم یا از طریق کنف های محکم و یا با حلقه به هم می چسبند دفاتر سیمی و حلقه ای معمولا می تواند به صورت مسطح باز شوند و یا یک طرف دفتر برای تسهیل در نوشتار در زیر قسمت دیگر قرار گیرد. این اوراق به هم چسبیده را معمولا درون جلدی از جنس مقوا، چرم، مقواهای محکم پوشیده از سلفون، چوب، پی وی سی و... قرار می دهند این باعث مراقبت از ورقه ها می شود و آن ها را از خراب شدن، کثیف شدن و پارگی محافظت می کنند. از این برای ثبت نوشته، حساب ها، اشعار و مطالب مختلف استفاده می شود.

 

انواع دفتر فانتزی

جزئی از لوازم التحریر است که هر فردی و در هر سنی به نوعی جهت ثبت و ضبط موارد کاری یا امور روزانه خود نیاز دارد. به همین دلیل شرکت های تولیدی مدل های متنوع دفتر را تولید می کنند. دفترخط دار، بی خط، دو خط، نقطه دار، چهارخانه از انواع آن به شمار می روند.

 

انواع دفتر

 

جهت خرید عمده دفتر می توانید به فروشگاه اینترنتی پژانو مراجعه نمایید.

 

برخی دیگر از انواع  آن عبارتند از:

 • 80 برگ تک خط ته چسب جلد گلاسه طرح فانتزی گل یا پوچ
 • 50 برگ تک خط فنری جلد شده طرح فانتزی کتیبه قلم
 • 80 برگ تک خط فنری جلد شده طرح فانتزی کتیبه قلم
 • 80 برگ دو خط فنری جلد شده طرح کلاسیک کتیبه قلم
 • 50 برگ تک خط فنری جلد شده طرح کلاسیک کتیبه قلم 
 • 100 برگ تک خط فنری جلد شده طرح کلاسیک کتیبه قلم 
 • 80 برگ تک خط فنری جلد شده طرح کلاسیک کتیبه قلم
 • 100 برگ تک خط فنری جلد شده طرح فانتزی کتیبه قلم 
 • 50 برگ دو خط فنری جلد شده طرح فانتزی کتیبه قلم 
 • 50 و 100 برگ تک خط ته چسب جلد گلاسه طرح فانتزی پاپی
 • 50 برگ تک خط فنری جلد گلاسه طرح فانتزی ایرانی هیلا
 • 50 برگ تک خط فنری جلد ایندربرد طرح کلاسیک امید دیمو
 • 50 برگ تک خط ته چسب جلد گلاسه طرح فانتزی ایانی هیلا
 • 50 برگ تک خط فنری جلد گلاسه طرح فانتزی هیلا
 • 50 برگ تک خط ته چسب جلد گلاسه طرح فانتزی هیلا
 • 80 برگ تک خط ته چسب جلد گلاسه طرح کلاسیک پاپی
 • 60 و 40 برگ دو خط منگنه ای جلد گلاسه طرح فانتزی پاپی
 • 80 برگ تک خط فنری جلد ایندربرد طرح کلاسیک امید دیمو
 • 70 برگ تک خط فنری جلد چوبی طرح شعر و طرح مذهبی و طرح فانتزی و طرح شهدا هیرون
 • 60 و 100 برگ دوختی طرح نظامی روشنا
 • 100 و160 برگ دوختی طرح گل مهربانو روشنا
 • 80 برگ تک خط منگنه ای جلد گلاسه طرح فانتزی پاپی
 • 50 برگ تک خط فنری جلد طلقی رنگی هیلا
 • 30 برگ شطرنجی منگنه ای جلد گلاسه خانه درشت و خانه ریز آسانا
 • 40 برگ رحلی فنری جلد ایندربرد طرح کلاسیک کتیبه قلم

 

کاربرد متنوع انواع دفتر

برخی از دفاتر برای نوشتن مطالب مختلف، داشتن فضای کافی و مناسب برای هنرمندان و متفکران بصری، طراحی، ترسیم های مهندسی و دیاگرام و طراحی های بصری ایزومتریک، ترسیم اشکال مختلف، یادداشت های روزانه و... استفاده می کنند.

 

لیست قیمت دفتر

در انواع و اندازه های مختلف قیمت خریدهای متفاوتی نیز خواهد داشت. فروشگاه اینترنتی پژانو با بارگزاری لیست قیمت عمده لوازم التحریر با تنوع بسیار بالا دستیابی مشتریان عزیز به لیست قیمت محصولات مختلف برای خرید لوازم التحریر عمده را سهولت بخشیده است.

 

خرید اینترنتی انواع دفتر از فروشگاه اینترنتی پژانو

افرادی که به دنبال خرید دفترمشق با طراحی جلد و صحافی خاصی هستند می توانند به آدرس اینترنتی pezhano.com مراجعه کنند و از طریق خرید آنلاین دفاتر موردنظر خود را به سادگی خریداری نمایند.

<h2 style="direction: rtl; text-align: justify;">راهنمای خرید دفتر</h2> <p style="direction: rtl; text-align: justify;">دفترمشق عبارت است مجموعه ای از اوراق که از یک طرف به هم متصل و شیرازه شده اند. دفاتر معمولا با چسب یا سیم یا از طریق کنف های محکم و یا با حلقه به هم می چسبند دفاتر سیمی و حلقه ای معمولا می تواند به صورت مسطح باز شوند و یا یک طرف دفتر برای تسهیل در نوشتار در زیر قسمت دیگر قرار گیرد. این اوراق به هم چسبیده را معمولا درون جلدی از جنس مقوا، چرم، مقواهای محکم پوشیده از سلفون، چوب، پی وی سی و... قرار می دهند این باعث مراقبت از ورقه ها می شود و آن ها را از خراب شدن، کثیف شدن و پارگی محافظت می کنند. از این برای ثبت نوشته، حساب ها، اشعار و مطالب مختلف استفاده می شود.</p> <h3 style="direction: rtl; text-align: justify;">&nbsp;</h3> <h3 style="direction: rtl; text-align: justify;">انواع دفتر فانتزی</h3> <p style="direction: rtl; text-align: justify;">جزئی از لوازم التحریر است که هر فردی و در هر سنی به نوعی جهت ثبت و ضبط موارد کاری یا امور روزانه خود نیاز دارد. به همین دلیل شرکت