محصولات
x

بازه قیمت

مرتب سازی بر اساس:
دفتر 50برگ تک خط فنری جلدشده طرح فانتزی کتیبه قلم

دفتر 50برگ تک خط فنری جلدشده طرح فانتزی کتیبه قلم

قیمت : 12,900 تومان
مقوا 10 رنگ دو رو سايز B4 نگارین

مقوا 10 رنگ دو رو سايز B4 نگارین

قیمت : 3,950 تومان
دفتر 80برگ تک خط فنری جلدشده طرح فانتزی کتیبه قلم

دفتر 80برگ تک خط فنری جلدشده طرح فانتزی کتیبه قلم

قیمت : 18,200 تومان
نقاشی 50 برگ فنری جلد گلاسه طرح فانتزی ایرانی

نقاشی 50 برگ فنری جلد گلاسه طرح فانتزی ایرانی

قیمت : 8,244 تومان
دفتر 100برگ تک خط فنری جلدشده طرح فانتزی کتیبه قلم

دفتر 100برگ تک خط فنری جلدشده طرح فانتزی کتیبه قلم

قیمت : 18,750 تومان
دفتر 50 برگ تك خط ته چسب جلد گلاسه طرح فانتزي پاپی

دفتر 50 برگ تك خط ته چسب جلد گلاسه طرح فانتزي پاپی

قیمت : 7,149 تومان
یادداشت 50برگ فنری جلد ایندربرد طرح ایموجی کتیبه قلم

یادداشت 50برگ فنری جلد ایندربرد طرح ایموجی کتیبه قلم

قیمت : 7,500 تومان
دفتر 50برگ تک خط فنری جلدشده طرح کلاسیک کتیبه قلم

دفتر 50برگ تک خط فنری جلدشده طرح کلاسیک کتیبه قلم

قیمت : 12,900 تومان
دفتر 80برگ دوخط فنری  جلدشده طرح کلاسیک کتیبه قلم

دفتر 80برگ دوخط فنری جلدشده طرح کلاسیک کتیبه قلم

قیمت : 16,200 تومان
دفتر 80برگ تک خط فنری جلدشده طرح کلاسیک کتیبه قلم

دفتر 80برگ تک خط فنری جلدشده طرح کلاسیک کتیبه قلم

قیمت : 16,200 تومان
دفتر 50 برگ تک خط فنری جلد گلاسه طرح فانتزی ایرانی هیلا

دفتر 50 برگ تک خط فنری جلد گلاسه طرح فانتزی ایرانی هیلا

قیمت : 8,650 تومان
دفتر 50 برگ تک خط ته چسب جلد گلاسه طرح فانتزی ایرانی هیلا

دفتر 50 برگ تک خط ته چسب جلد گلاسه طرح فانتزی ایرانی هیلا

قیمت : 8,650 تومان
یادداشت دوختی سایز 13*13 جلد پارچه ای طرح گل خلیج فارس

یادداشت دوختی سایز 13*13 جلد پارچه ای طرح گل خلیج فارس

قیمت : 15,000 تومان
دفتر 40 برگ تك خط منگنه اي جلد گلاسه طرح فانتزي پاپی

دفتر 40 برگ تك خط منگنه اي جلد گلاسه طرح فانتزي پاپی

قیمت : 4,975 تومان
نقاشی 50 برگ فنری جلد گلاسه طرح فانتزی هیلا

نقاشی 50 برگ فنری جلد گلاسه طرح فانتزی هیلا

قیمت : 8,244 تومان
نقاشی 50 برگ رحلی فنر از بالا جلد گلاسه طرح فانتزی ایرانی هیلا

نقاشی 50 برگ رحلی فنر از بالا جلد گلاسه طرح فانتزی ایرانی هیلا

قیمت : 12,988 تومان
دفتر 80 برگ تك خط ته چسب جلد گلاسه طرح كلاسيك پاپی

دفتر 80 برگ تك خط ته چسب جلد گلاسه طرح كلاسيك پاپی

قیمت : 10,555 تومان
نقاشی 20 برگ رحلی منگنه جلد گلاسه طرح فانتزی هیلا

نقاشی 20 برگ رحلی منگنه جلد گلاسه طرح فانتزی هیلا

قیمت : 5,082 تومان
دفتر 160 برگ دوختی طرح گل مهربانو روشنا

دفتر 160 برگ دوختی طرح گل مهربانو روشنا

قیمت : 29,650 تومان
دفتر 50 برگ تک خط فنری جلد گلاسه طرح فانتزی هیلا

دفتر 50 برگ تک خط فنری جلد گلاسه طرح فانتزی هیلا

قیمت : 8,650 تومان
دفتر 50 برگ تک خط ته چسب جلد گلاسه طرح فانتزی هیلا

دفتر 50 برگ تک خط ته چسب جلد گلاسه طرح فانتزی هیلا

قیمت : 8,250 تومان
کاغذ 12بسته ای سر چسبدار سایز 7/5*7/5

کاغذ 12بسته ای سر چسبدار سایز 7/5*7/5

قیمت : 59,300 تومان
یادداشت فنری  سایز 20*15 جلد سخت پارچه ای بالا باز شو طرح گل بهشت

یادداشت فنری سایز 20*15 جلد سخت پارچه ای بالا باز شو طرح گل بهشت

قیمت : 23,850 تومان
کاغذ اریگامی 14سانتی متر نقش رنگین کمان 55برگ (6طرح) پیشگامان

کاغذ اریگامی 14سانتی متر نقش رنگین کمان 55برگ (6طرح) پیشگامان

قیمت : 12,210 تومان
کاغذ اریگامی 20سانتی متر دورو رنگی 40برگ (8رنگ) پیشگامان

کاغذ اریگامی 20سانتی متر دورو رنگی 40برگ (8رنگ) پیشگامان

قیمت : 13,068 تومان
نقاشی 30 برگ رحلی فنر از بالا جلد گلاسه طرح فانتزی ایرانی هیلا

نقاشی 30 برگ رحلی فنر از بالا جلد گلاسه طرح فانتزی ایرانی هیلا

قیمت : 8,470 تومان
دفتر 60 برگ دو خط منگنه ای جلد گلاسه طرح فانتزی پاپی

دفتر 60 برگ دو خط منگنه ای جلد گلاسه طرح فانتزی پاپی

قیمت : 7,464 تومان
کاغذ اریگامی 10سانتی متری یک رو رنگی 90برگ (8رنگ) پیشگامان

کاغذ اریگامی 10سانتی متری یک رو رنگی 90برگ (8رنگ) پیشگامان

قیمت : 10,890 تومان
کاغذ 12بسته ای سر چسبدار سایز 7/5*12/5

کاغذ 12بسته ای سر چسبدار سایز 7/5*12/5

قیمت : 98,000 تومان
یادداشت فنری سایز  16*12 جلد سخت طرح فانتزی امید دیمو

یادداشت فنری سایز 16*12 جلد سخت طرح فانتزی امید دیمو

قیمت : 7,475 تومان
نقاشی 30 برگ رحلی فنر از بالا جلد گلاسه طرح فانتزی هیلا

نقاشی 30 برگ رحلی فنر از بالا جلد گلاسه طرح فانتزی هیلا

قیمت : 8,470 تومان
یدک 100 برگ 26 حلقه

یدک 100 برگ 26 حلقه

قیمت : 14,705 تومان
کاغذ یادداشت 10*10

کاغذ یادداشت 10*10

قیمت : 4,600 تومان
یادداشت فنری سایز 12*8 جلد چوبی طرح شعر هیرون

یادداشت فنری سایز 12*8 جلد چوبی طرح شعر هیرون

قیمت : 15,300 تومان
دفتر 100 برگ تك خط ته چسب جلد گلاسه طرح فانتزي پاپی

دفتر 100 برگ تك خط ته چسب جلد گلاسه طرح فانتزي پاپی

قیمت : 12,777 تومان
کاغذ 10 رنگ یکرو سایز A4 آسانا

کاغذ 10 رنگ یکرو سایز A4 آسانا

قیمت : 3,950 تومان
کاغذ اریگامی 14سانتی متر نقش حیوانات 55برگ (6طرح) پیشگامان

کاغذ اریگامی 14سانتی متر نقش حیوانات 55برگ (6طرح) پیشگامان

قیمت : 12,210 تومان
یادداشت فنری سایز 12*8 جلد سخت طرح فانتزی امید دیمو

یادداشت فنری سایز 12*8 جلد سخت طرح فانتزی امید دیمو

قیمت : 5,175 تومان
یادداشت فنری سایز 12*8 جلد طلقی طرح فانتزی امید دیمو

یادداشت فنری سایز 12*8 جلد طلقی طرح فانتزی امید دیمو

قیمت : 3,529 تومان
یادداشت 100برگ دوختی طرح گل مهربانو روشنا

یادداشت 100برگ دوختی طرح گل مهربانو روشنا

قیمت : 16,200 تومان
کاغذ اریگامی 14سانتی متر یک رو رنگی 55برگ (8رنگ) پیشگامان

کاغذ اریگامی 14سانتی متر یک رو رنگی 55برگ (8رنگ) پیشگامان

قیمت : 12,210 تومان
کاغذ اریگامی 14سانتی متر نقش ژاپنی 55برگ (6طرح) پیشگامان

کاغذ اریگامی 14سانتی متر نقش ژاپنی 55برگ (6طرح) پیشگامان

قیمت : 12,210 تومان
کاغذ اریگامی 14سانتی متر نقش گل دار 55برگ (6طرح) پیشگامان

کاغذ اریگامی 14سانتی متر نقش گل دار 55برگ (6طرح) پیشگامان

قیمت : 12,210 تومان
کاغذ اریگامی 10سانتی متر دورو رنگی 80برگ (8رنگ) پیشگامان

کاغذ اریگامی 10سانتی متر دورو رنگی 80برگ (8رنگ) پیشگامان

قیمت : 11,418 تومان
یادداشت فنری سایز 16*12 جلد چوبی طرح فانتزی هیرون

یادداشت فنری سایز 16*12 جلد چوبی طرح فانتزی هیرون

قیمت : 18,850 تومان
دفتر 100برگ دوختی طرح نظامی روشنا

دفتر 100برگ دوختی طرح نظامی روشنا

قیمت : 24,950 تومان
کاغذ اریگامی 14سانتی متر نقش فانتزی 55برگ (6طرح) پیشگامان

کاغذ اریگامی 14سانتی متر نقش فانتزی 55برگ (6طرح) پیشگامان

قیمت : 12,210 تومان
کاغذ اریگامی 7سانتی متر یک رو رنگی 120برگ (8رنگ) پیشگامان

کاغذ اریگامی 7سانتی متر یک رو رنگی 120برگ (8رنگ) پیشگامان

قیمت : 10,494 تومان
بیشتر بخوانید

دفتر و کاغذ - خرید انواع دفتر و کاغذ فانتزی و ایرانی

کاغذ به ورقه‌های نازکی گفته می‌شود که از پردازش الیاف سلولزی مواد مختلف از جمله چوب، پارچه، علف و ... ساخته می‌شود. در گذشته پردازش و تولید کاغذ به صورت تک ورقه‌ای و توسط دست انجام می‌شد. اما امروزه به لطف پیشرفت تکنولوژی، کاغذ در سایز و جنس‌های مختلف در تعداد انبوه توسط ماشین و دستگاه‌های کاغذسازی تولید می‌شود. این ماده چند منظوره با کاربردهای زیادی از جمله در چاپ، بسته بندی، تزئینات، نوشتن، تمیز کردن، کاغذ صافی، کاغذ دیواری، جلد کتاب، میز کار چند لایه، دستمال توالت، کاغذ ارزی و تعدادی از فرایندهای صنعتی و ساختمانی دارد. دفتر به مجموعه‌ای از چندین ورقه کاغذ گفته می‌شود که به هم چسبیده شده‌اند و به وسیله مداد، خودکار یا خودنویس مطالب بر روی آن‌ها ثبت و ضبط می‌شوند. از دفاتر برای یادداشت برداری یا نقاشی نیز استفاده می‌شود.

دفتر انواع و اقسام مختلفی دارد. دفاتر را می‌توان در سایزها و ابعاد مختلف، اشکال گوناگون و با جنس و کیفیت‌های متنوع تهیه کرد. دسته‌بندی دفتر و کاغذ شامل دفتر، کاغذ، کلاسور، یدک کلاسور، دفترچه یادداشت، مقوا رنگی و اوریگامی می‌باشد که در زیر به صورت مختصر به توضیح هر یک می‌پردازیم.

جهت خرید پخش عمده دفتر و کاغذ  می توانید به فروشگاه اینترنتی پژانو مراجعه نمایید.

 

خرید-انواع-دفتر

 

کاغذ:

همانطور که در بالا توضیحات کاغذ ارائه شده است، کاغذ دارای الیاف سلولزی می‌باشد که توسط دست یا ماشین‌های کاغذسازی بنابه استفاده، در سایزهای مختلفی تهیه می‌شوند. کاغذ در تهیه انواع دفتر و کتاب، دفتریادداشت، فاکتورهای خرید، در روزنامه نویسی، چاپ ارز و پول کاغذی و... کاربرد دارد.

جهت خرید پخش عمده کاغذ می توانید به فروشگاه اینترنتی پژانو مراجعه نمایید.

 

دفتر:

دفتر از چندین ورق کاغذ تشکیل می‌شود که توسط سیم، چسب، کنف و ... به هم چسبیده شده‌اند. دفتر در اندازه‌های مختلف a4، a5، b5 و... وجود دارد. هر شخص می‌تواند بر اساس استفاده خود دفاتر 40 برگ، 50 برگ، 60 برگ، 80 برگ، 200 برگ، خط دار، بدون خط، دو خط، نقطه‌دار، چهارخانه و... را تهیه نماید. کاغذهای دفتر توسط جلد دفتر از جنس مقوا، چرم و پلاستیک محافظت می‌شوند که نقش مهمی در حفظ و ماندگاری طولانی مدت دفتر خواهند داشت.

همچنین دفترها بر اساس وزن ورق‌های کاغذ و نازک و کلفت بودن آن‌ها در دو نوع سنگین و سبک وجود دارند.

جهت خرید پخش عمده دفتر  می توانید به فروشگاه اینترنتی پژانو مراجعه نمایید.

 

کلاسور:

کلاسور که آن‌را با نام زونکن نیز می‌شناسند توسط فریدریش زونکن آلمانی اختراع شد. کلاسور در واقع نوعی پوشه می‌باشد که در قسمت داخلی آن گیره و حلقه‌هایی با فاصله وجود دارند که برگه‌های پانچ شده توسط این حلقه‌های نگهداری می‌شوند. کلاسور امکان نگهداری تا 500 عدد برگه کاغذ در سایزهای مختلف را دارد. کلاسور دفتری نیز همانند کلاسور دارای گیره و حلقه بوده که فاصله حلقه‌ها متفاوت می‌باشند و بیشتر برای دانشجویان، دانش‌آموزان اساتید و... مورد استفاده قرار می‌گیرد.

جلد کلاسور و کلاسور دفتری از جنس مقوا، پلاستیک و چوب می‌باشد که به خوبی از تا شدن، گم شدن یا کثیف شدن اوراق درون آن محافظت می‌کند.

جهت خرید پخش عمده کلاسور  می توانید به فروشگاه اینترنتی پژانو مراجعه نمایید.

 

یدک کلاسور:

استفاده از دفترکلاسوری این امکان را به افراد می‌دهد که هم تعداد برگه‌های آن را کم یا زیاد کنند و هم مدت زمان طولانی‌تری از آن استفاده نمایند. یدک کلاسور عبارت است از مجموعه‌ای از کاغذهای کلاسوری که در تعداد برگ و در اندازه‌های مختلف متناسب با کلاسورهای با تعداد حلقه‌های متفاوت وجود دارند.

یدک کلاسور در فروشگاه‌ها و مغازه‌های لوازم‌التحریر قابل عرضه می‌باشند.

جهت خرید پخش عمده یدک کلاسور  می توانید به فروشگاه اینترنتی پژانو مراجعه نمایید.

 

دفترچه یادداشت:

نکته‌برداری و یادداشت نکات مهم درسی یا سخنان و موارد مهمی که نمی‌خواهیم آن‌ها را فراموش نکنیم، ما را مجاب به تهیه دفترچه یادداشت خواهند کرد. دفترچه یادداشت نوعی دفتر است در ابعاد کوچکتر از دفتر عادی.در انواع مختلف فانتزی، کلاسیک و... وجود دارند که طراحی جلد و ورقه‌های آن به نحوی است که باعث جلب توجه شده و ذوق و شوق فرد را برای استفاده از آن بیشتر می‌کند.دفترچه‌های یادداشت به دلیل سایز کوچکی که دارند فضای کمتری را اشغال کرده و حمل آن‌ها آسان‌تر می‌باشد.

جهت خرید پخش عمده دفترچه یادداشت  می توانید به فروشگاه اینترنتی پژانو مراجعه نمایید.

 

اوریگامی:

اوریگامی به هنر کاغذ و تا گفته می‌شود که در واقع ساختن اشکال مختلف با یک تکه کاغذ مربع شکل بدون استفاده از قیچی و چسب می‌باشد. اوریگامی نوعی کاردستی محبوب در ژاپن می‌باشد. کاغذهای صاف، مقاوم و نازک که در هنگام تاکردن تغییر شکل ندهند و پاره نشوند، مناسب‌‎ترین نوع کاغذ برای اوریگامی می‌باشند. این کاغذها می‌توانند ساده و یک رنگ یا دارای رنگ‌بندی‌های مختلف باشند. جالب است بدانید روش اوریگامی در کیهان‌شناسی، ریاضیات، بیولوژی، معماری و... بسیار کاربرد دارد.

 

جهت خرید پخش عمده اوریگامی می توانید به فروشگاه اینترنتی پژانو مراجعه نمایید.

 

مقوا رنگی:

مقوا نوعی کاغذ با ضخامت، استحکام و مقاومت بیشتر است که موارد مصرف خاصی دارد. مقوا دارای جنس و ضخامت‌های متفاوتی می‌باشد که هر مقوا با ضخامت خاص کاربردهای خاصی دارند. مقواهای رنگی نیز کاربردهای مختلفی دارند. از جمله: درست کردن کاردستی و پروژ‌های مدرسه توسط دانش‌آموزان و دانشجویان، انجام کارهای هنری و ساخت جعبه و باکس‌های کادویی، کارت دعوت، در تهیه تقویم و همچنین تکنیک‌های خاص طراحی و نقاشی کاربرد دارند.

مقواهای رنگی دارای رنگ‌بندی‌های بی‌شمار و مختلف می‌باشند.

جهت خرید پخش عمده مقوا رنگی می توانید به فروشگاه اینترنتی پژانو مراجعه نمایید.

 

خرید اینترنتی کاغذ و دفتر

مغازه‌ها و فروشگاه‌های عرضه محصولات فرهنگی و لوازم‌التحریر، محل فروش انواع کاغذ و دفتر می‌باشند که افراد می‌توانند به صورت حضوری نسبت به خرید انواع کاغذ و دفتر اقدام نمایند. اما افرادی که زمان و وقت لازم برای حضور در فروشگاه جهت خرید دفتر موردنظر خود را ندارند، می‌توانند با مراجعه به سایت فروشگاه‌های لوازم‌التحریر نسبت به خرید اقلام موردنظر خود اقدام نمایند.

 

لیست قیمت کاغذ و دفتر

جهت اطلاع از قیمت کاغذ و انواع دفتر از جمله کلاسور، دفتر یادداشت و ... با مارک و اندازه‌های مختلف می‌توانید به صورت حضوری یا غیرحضوری به سایت اینترنتی فروشگاه مراجعه نمایید.

 

لیست قیمت کاغذ و دفتر

 

کاغذ و دفتر فروشگاه اینترنتی پژانو

فروشگاه اینترنتی پژانو جهت سهولت و رفاه حال مشتریان خود اقدام به راه‌اندازی سایت اینترنتی فروشگاه پژانو نموده است. مشتریان گرامی می‌توانند جهت تهیه و خرید انواع کاغذ و دفتر موردنیاز خود به صورت عمده و خرده به سایت اینترنتی فروشگاه پژانو مراجعه نمایند.

<p style="direction: rtl;">خرید انواع دفتر و کاغذ ، لیست قیمت و خرید دفتر و کاغذ در فروشگاه اینترنتی پژانو، لیست قیمت و دفتر و کاغذ ارزان در فروشگاه اینترنتی پژانو</p>

لطفا منتظر بمانید . . .
لطفا منتظر بمانید . . .