پخش عمده دفتر و کاغذ

x

بازه قیمت

مرتب سازی بر اساس:
کاغذ اوریگامی 7سانتی متر نقش گل دار 110برگ (6طرح) پیشگامان

کاغذ اوریگامی 7سانتی متر نقش گل دار 110برگ (6طرح) پیشگامان

قیمت : 10,494 تومان
دفتر 50برگ تک خط فنری جلدشده طرح فانتزی کتیبه قلم

دفتر 50برگ تک خط فنری جلدشده طرح فانتزی کتیبه قلم

قیمت : 19,360 تومان
دفتر 80برگ تک خط فنری جلدشده طرح فانتزی کتیبه قلم

دفتر 80برگ تک خط فنری جلدشده طرح فانتزی کتیبه قلم

قیمت : 24,800 تومان
یادداشت برجسته اکلیلی طرح پروانه هدهدک

یادداشت برجسته اکلیلی طرح پروانه هدهدک

قیمت : 15,700 تومان
یادداشت برجسته اکلیلی طرح ایموجی هدهدک

یادداشت برجسته اکلیلی طرح ایموجی هدهدک

قیمت : 15,700 تومان
یادداشت برجسته اکلیلی طرح گل هدهدک

یادداشت برجسته اکلیلی طرح گل هدهدک

قیمت : 15,700 تومان
نقاشی 20 برگ رحلی منگنه جلد گلاسه طرح فانتزی هیلا

نقاشی 20 برگ رحلی منگنه جلد گلاسه طرح فانتزی هیلا

قیمت : 7,590 تومان
دفتر 60 برگ دو خط منگنه ای جلد گلاسه طرح فانتزی پاپی

دفتر 60 برگ دو خط منگنه ای جلد گلاسه طرح فانتزی پاپی

قیمت : 7,680 تومان
دفتر 50 برگ تک خط فنری جلد گلاسه طرح فانتزی هیلا

دفتر 50 برگ تک خط فنری جلد گلاسه طرح فانتزی هیلا

قیمت : 11,300 تومان
دفتر 50 برگ دو خط ته چسب جلد گلاسه طرح فانتزی پاپی

دفتر 50 برگ دو خط ته چسب جلد گلاسه طرح فانتزی پاپی

قیمت : 7,290 تومان
نقاشی 30 برگ رحلی فنر از بالا جلد گلاسه طرح فانتزی هیلا

نقاشی 30 برگ رحلی فنر از بالا جلد گلاسه طرح فانتزی هیلا

قیمت : 11,500 تومان
دفتر 50 برگ تک خط ته چسب جلد گلاسه طرح فانتزی ایرانی هیلا

دفتر 50 برگ تک خط ته چسب جلد گلاسه طرح فانتزی ایرانی هیلا

قیمت : 10,000 تومان
یادداشت فنری سایز 12*8 جلد چوبی طرح فانتزی هیرون

یادداشت فنری سایز 12*8 جلد چوبی طرح فانتزی هیرون

قیمت : 15,300 تومان
یادداشت اکلیلی طرح ایموجی هدهدک

یادداشت اکلیلی طرح ایموجی هدهدک

قیمت : 15,700 تومان
یادداشت فنری سایز 12*8 جلد چوبی طرح مذهبی هیرون

یادداشت فنری سایز 12*8 جلد چوبی طرح مذهبی هیرون

قیمت : 15,300 تومان
نقاشی 50 برگ رحلی فنر از بالا جلد گلاسه طرح فانتزی خارجی هیلا

نقاشی 50 برگ رحلی فنر از بالا جلد گلاسه طرح فانتزی خارجی هیلا

قیمت : 19,000 تومان
دفتر 30برگ شطرنجی منگنه ای جلد گلاسه خانه ریز آسانا

دفتر 30برگ شطرنجی منگنه ای جلد گلاسه خانه ریز آسانا

قیمت : 8,300 تومان
دفتر 60برگ تک خط فنری جلد شده طرح فانتزی پاپی

دفتر 60برگ تک خط فنری جلد شده طرح فانتزی پاپی

قیمت : 19,070 تومان
دفتر 80برگ تک خط فنری جلد طلقی طرح فانتزی پاپی

دفتر 80برگ تک خط فنری جلد طلقی طرح فانتزی پاپی

قیمت : 21,320 تومان
دفتر 50 برگ تک خط ته چسب جلد گلاسه اکلیلی طرح فانتزی پژانو

دفتر 50 برگ تک خط ته چسب جلد گلاسه اکلیلی طرح فانتزی پژانو

قیمت : 9,770 تومان
یادداشت برجسته طرح غزال هدهدک

یادداشت برجسته طرح غزال هدهدک

قیمت : 4,900 تومان
دفتر 50 برگ تک خط ته چسب جلد گلاسه طرح فانتزی پژانو

دفتر 50 برگ تک خط ته چسب جلد گلاسه طرح فانتزی پژانو

قیمت : 9,200 تومان
دفتر 80برگ تک خط فنری جلد گلاسه طرح فانتزی  پاپی

دفتر 80برگ تک خط فنری جلد گلاسه طرح فانتزی پاپی

قیمت : 15,180 تومان
دفتر 100برگ تک خط فنری جلد گلاسه طرح فانتزی پاپی

دفتر 100برگ تک خط فنری جلد گلاسه طرح فانتزی پاپی

قیمت : 20,750 تومان
دفتر 50برگ تک خط فنری جلد گلاسه طرح فانتزی پاپی

دفتر 50برگ تک خط فنری جلد گلاسه طرح فانتزی پاپی

قیمت : 11,780 تومان
دفتر 80برگ تک خط ته چسب طرح ترمه هدهدک

دفتر 80برگ تک خط ته چسب طرح ترمه هدهدک

قیمت : 13,650 تومان
دفتر 80برگ تک خط فنری جلد شده طرح فانتزی پاپی

دفتر 80برگ تک خط فنری جلد شده طرح فانتزی پاپی

قیمت : 23,560 تومان
دفتر 60برگ تک خط فنری جلد طلقی طرح فانتزی پاپی

دفتر 60برگ تک خط فنری جلد طلقی طرح فانتزی پاپی

قیمت : 17,950 تومان
دفتر نقاشی 50برگ ته چسب جلد گلاسه طرح فانتزی هدهدک

دفتر نقاشی 50برگ ته چسب جلد گلاسه طرح فانتزی هدهدک

قیمت : 10,465 تومان
یادداشت اکلیلی طرح حشرات هدهدک

یادداشت اکلیلی طرح حشرات هدهدک

قیمت : 15,700 تومان
یادداشت برجسته اکلیلی طرح حشرات هدهدک

یادداشت برجسته اکلیلی طرح حشرات هدهدک

قیمت : 15,700 تومان
دفتر وایت برد آموزش زبان انگلیسی هدهدک

دفتر وایت برد آموزش زبان انگلیسی هدهدک

قیمت : 20,700 تومان
یادداشت فنری جلد گلاسه طرح اسب تک شاخ هدهدک

یادداشت فنری جلد گلاسه طرح اسب تک شاخ هدهدک

قیمت : 25,950 تومان
دفتر وایت برد آموزش انگلیسی سایز بزرگ هدهدک

دفتر وایت برد آموزش انگلیسی سایز بزرگ هدهدک

قیمت : 34,500 تومان
دفتر 60 برگ چهار خط فنری جلد گلاسه طرح فانتزی الیپون

دفتر 60 برگ چهار خط فنری جلد گلاسه طرح فانتزی الیپون

قیمت : 20,280 تومان
یادداشت 100 برگ بی خط سایز 14 در 21 فنری جلد کرافت الیپون

یادداشت 100 برگ بی خط سایز 14 در 21 فنری جلد کرافت الیپون

قیمت : 53,250 تومان
یادداشت خبرنگاری 70 برگ سایز 12 در 22 فنری جلد چرم الیپون

یادداشت خبرنگاری 70 برگ سایز 12 در 22 فنری جلد چرم الیپون

قیمت : 44,040 تومان
دفتر 40 برگ دو خط فنری جلد گلاسه طرح فانتزی الیپون

دفتر 40 برگ دو خط فنری جلد گلاسه طرح فانتزی الیپون

قیمت : 15,260 تومان
یادداشت 120 برگ سایز 14 در 21 ته دوخت جلد گالینگور الیپون

یادداشت 120 برگ سایز 14 در 21 ته دوخت جلد گالینگور الیپون

قیمت : 47,750 تومان
دفتر 40 برگ تک خط ته چسب جلد گلاسه طرح فانتزی الیپون

دفتر 40 برگ تک خط ته چسب جلد گلاسه طرح فانتزی الیپون

قیمت : 13,830 تومان
یادداشت 200 برگ فنری جلد طلقی با خودکار دوکا دفتر

یادداشت 200 برگ فنری جلد طلقی با خودکار دوکا دفتر

قیمت : 38,300 تومان
کلاسور 100 برگ 26 حلقه سایز 22 در 27 جلد p.p استریپ الیپون

کلاسور 100 برگ 26 حلقه سایز 22 در 27 جلد p.p استریپ الیپون

قیمت : 90,430 تومان
کلاسور 100 برگ 26 حلقه سایز 220 در 27 جلد P.P سوزنی الیپون

کلاسور 100 برگ 26 حلقه سایز 220 در 27 جلد P.P سوزنی الیپون

قیمت : 90,430 تومان
دفتر 60 برگ دو خط فنری جلد گلاسه طرح فانتزی الیپون

دفتر 60 برگ دو خط فنری جلد گلاسه طرح فانتزی الیپون

قیمت : 19,460 تومان
دفتر 150 برگ تک خط فنری رحلی جلد سخت طرح فانتزی الیپون

دفتر 150 برگ تک خط فنری رحلی جلد سخت طرح فانتزی الیپون

قیمت : 70,660 تومان
دفتر 200 برگ تک خط فنری جلد سخت طرح فانتزی الیپون

دفتر 200 برگ تک خط فنری جلد سخت طرح فانتزی الیپون

قیمت : 64,520 تومان
دفتر 40 برگ تک خط فنری جلد گلاسه طرح کلاسیک الیپون

دفتر 40 برگ تک خط فنری جلد گلاسه طرح کلاسیک الیپون

قیمت : 14,850 تومان
یادداشت 100 برگ فنری سایز 8 در12 جلد P.P طرح فانتزی الیپون

یادداشت 100 برگ فنری سایز 8 در12 جلد P.P طرح فانتزی الیپون

قیمت : 10,300 تومان
بیشتر بخوانید

دفتر و کاغذ - خرید انواع دفتر و کاغذ فانتزی و ایرانی

کاغذ به ورقه‌های نازکی گفته می‌شود که از پردازش الیاف سلولزی مواد مختلف از جمله چوب، پارچه، علف و... ساخته می‌شود. در گذشته پردازش و تولید کاغذ به صورت تک ورقه‌ای و توسط دست انجام می‌شد. اما امروزه به لطف پیشرفت تکنولوژی، کاغذ در سایز و جنس‌های مختلف در تعداد انبوه توسط ماشین و دستگاه‌های کاغذسازی تولید می‌شود. این ماده چند منظوره با کاربردهای زیادی از جمله در چاپ، بسته بندی، تزئینات، نوشتن، تمیز کردن، کاغذ صافی، کاغذ دیواری، جلد کتاب، میز کار چند لایه، دستمال توالت، کاغذ ارزی و تعدادی از فرایندهای صنعتی و ساختمانی دارد. دفتر به مجموعه‌ای از چندین ورقه کاغذ گفته می‌شود که به هم چسبیده شده‌اند و به وسیله مداد، خودکار یا خودنویس مطالب بر روی آن‌ها ثبت و ضبط می‌شوند. از دفاتر برای یادداشت برداری یا نقاشی نیز استفاده می‌شود.

دفتر انواع و اقسام مختلفی دارد. دفاتر را می‌توان در سایزها و ابعاد مختلف، اشکال گوناگون و با جنس و کیفیت‌های متنوع تهیه کرد. دسته‌بندی دفتر و کاغذ شامل دفتر، کاغذ، کلاسور، یدک کلاسور، دفترچه یادداشت، مقوا رنگی و اوریگامی می‌باشد که در زیر به صورت مختصر به توضیح هر یک می‌پردازیم.

جهت خرید پخش عمده دفتر و کاغذ  می توانید به فروشگاه اینترنتی پژانو مراجعه نمایید.

 

خرید-انواع-دفتر

 

کاغذ:

همانطور که در بالا توضیحات کاغذ ارائه شده است، کاغذ دارای الیاف سلولزی می‌باشد که توسط دست یا ماشین‌های کاغذسازی بنابه استفاده، در سایزهای مختلفی تهیه می‌شوند. کاغذ در تهیه انواع دفتر و کتاب، دفتریادداشت، فاکتورهای خرید، در روزنامه نویسی، چاپ ارز و پول کاغذی و... کاربرد دارد.

جهت خرید پخش عمده کاغذ می توانید به فروشگاه اینترنتی پژانو مراجعه نمایید.

 

دفتر:

دفتر از چندین ورق کاغذ تشکیل می‌شود که توسط سیم، چسب، کنف و ... به هم چسبیده شده‌اند. دفتر در اندازه‌های مختلف a4، a5، b5 و... وجود دارد. هر شخص می‌تواند بر اساس استفاده خود دفاتر 40 برگ، 50 برگ، 60 برگ، 80 برگ، 200 برگ، خط دار، بدون خط، دو خط، نقطه‌دار، چهارخانه و... را تهیه نماید. کاغذهای دفتر توسط جلد دفتر از جنس مقوا، چرم و پلاستیک محافظت می‌شوند که نقش مهمی در حفظ و ماندگاری طولانی مدت دفتر خواهند داشت.

همچنین دفترها بر اساس وزن ورق‌های کاغذ و نازک و کلفت بودن آن‌ها در دو نوع سنگین و سبک وجود دارند.

جهت خرید پخش عمده دفتر  می توانید به فروشگاه اینترنتی پژانو مراجعه نمایید.

 

کلاسور:

کلاسور که آن‌را با نام زونکن نیز می‌شناسند توسط فریدریش زونکن آلمانی اختراع شد. کلاسور در واقع نوعی پوشه می‌باشد که در قسمت داخلی آن گیره و حلقه‌هایی با فاصله وجود دارند که برگه‌های پانچ شده توسط این حلقه‌های نگهداری می‌شوند. کلاسور امکان نگهداری تا 500 عدد برگه کاغذ در سایزهای مختلف را دارد. کلاسور دفتری نیز همانند کلاسور دارای گیره و حلقه بوده که فاصله حلقه‌ها متفاوت می‌باشند و بیشتر برای دانشجویان، دانش‌آموزان اساتید و... مورد استفاده قرار می‌گیرد.

جلد کلاسور و کلاسور دفتری از جنس مقوا، پلاستیک و چوب می‌باشد که به خوبی از تا شدن، گم شدن یا کثیف شدن اوراق درون آن محافظت می‌کند.

جهت خرید پخش عمده کلاسور  می توانید به فروشگاه اینترنتی پژانو مراجعه نمایید.

 

یدک کلاسور:

استفاده از دفترکلاسوری این امکان را به افراد می‌دهد که هم تعداد برگه‌های آن را کم یا زیاد کنند و هم مدت زمان طولانی‌تری از آن استفاده نمایند. یدک کلاسور عبارت است از مجموعه‌ای از کاغذهای کلاسوری که در تعداد برگ و در اندازه‌های مختلف متناسب با کلاسورهای با تعداد حلقه‌های متفاوت وجود دارند.

یدک کلاسور در فروشگاه‌ها و مغازه‌های لوازم‌التحریر قابل عرضه می‌باشند.

جهت خرید پخش عمده یدک کلاسور  می توانید به فروشگاه اینترنتی پژانو مراجعه نمایید.

 

دفترچه یادداشت:

نکته‌برداری و یادداشت نکات مهم درسی یا سخنان و موارد مهمی که نمی‌خواهیم آن‌ها را فراموش نکنیم، ما را مجاب به تهیه دفترچه یادداشت خواهند کرد. دفترچه یادداشت نوعی دفتر است در ابعاد کوچکتر از دفتر عادی.در انواع مختلف فانتزی، کلاسیک و... وجود دارند که طراحی جلد و ورقه‌های آن به نحوی است که باعث جلب توجه شده و ذوق و شوق فرد را برای استفاده از آن بیشتر می‌کند.دفترچه‌های یادداشت به دلیل سایز کوچکی که دارند فضای کمتری را اشغال کرده و حمل آن‌ها آسان‌تر می‌باشد.

جهت خرید پخش عمده دفترچه یادداشت  می توانید به فروشگاه اینترنتی پژانو مراجعه نمایید.

 

اوریگامی:

اوریگامی به هنر کاغذ و تا گفته می‌شود که در واقع ساختن اشکال مختلف با یک تکه کاغذ مربع شکل بدون استفاده از قیچی و چسب می‌باشد. اوریگامی نوعی کاردستی محبوب در ژاپن می‌باشد. کاغذهای صاف، مقاوم و نازک که در هنگام تاکردن تغییر شکل ندهند و پاره نشوند، مناسب‌‎ترین نوع کاغذ برای اوریگامی می‌باشند. این کاغذها می‌توانند ساده و یک رنگ یا دارای رنگ‌بندی‌های مختلف باشند. جالب است بدانید روش اوریگامی در کیهان‌شناسی، ریاضیات، بیولوژی، معماری و... بسیار کاربرد دارد.

 

جهت خرید پخش عمده اوریگامی می توانید به فروشگاه اینترنتی پژانو مراجعه نمایید.

 

مقوا رنگی:

مقوا نوعی کاغذ با ضخامت، استحکام و مقاومت بیشتر است که موارد مصرف خاصی دارد. مقوا دارای جنس و ضخامت‌های متفاوتی می‌باشد که هر مقوا با ضخامت خاص کاربردهای خاصی دارند. مقواهای رنگی نیز کاربردهای مختلفی دارند. از جمله: درست کردن کاردستی و پروژ‌های مدرسه توسط دانش‌آموزان و دانشجویان، انجام کارهای هنری و ساخت جعبه و باکس‌های کادویی، کارت دعوت، در تهیه تقویم و همچنین تکنیک‌های خاص طراحی و نقاشی کاربرد دارند.

مقواهای رنگی دارای رنگ‌بندی‌های بی‌شمار و مختلف می‌باشند.

جهت خرید پخش عمده مقوا رنگی می توانید به فروشگاه اینترنتی پژانو مراجعه نمایید.

 

خرید اینترنتی کاغذ و دفتر

مغازه‌ها و فروشگاه‌های عرضه محصولات فرهنگی و لوازم‌التحریر، محل فروش انواع کاغذ و دفتر می‌باشند که افراد می‌توانند به صورت حضوری نسبت به خرید انواع کاغذ و دفتر اقدام نمایند. اما افرادی که زمان و وقت لازم برای حضور در فروشگاه جهت خرید دفتر موردنظر خود را ندارند، می‌توانند با مراجعه به سایت فروشگاه‌های لوازم‌التحریر نسبت به خرید اقلام موردنظر خود اقدام نمایند.

 

لیست قیمت کاغذ و دفتر

جهت اطلاع از قیمت کاغذ و انواع دفتر از جمله کلاسور، دفتر یادداشت و ... با مارک و اندازه‌های مختلف می‌توانید به صورت حضوری یا غیرحضوری به سایت اینترنتی فروشگاه مراجعه نمایید.

 

لیست قیمت کاغذ و دفتر

 

کاغذ و دفتر فروشگاه اینترنتی پژانو

فروشگاه اینترنتی پژانو جهت سهولت و رفاه حال مشتریان خود اقدام به راه‌اندازی سایت اینترنتی فروشگاه پژانو نموده است. مشتریان گرامی می‌توانند جهت تهیه و خرید انواع کاغذ و دفتر موردنیاز خود به صورت عمده و خرده به سایت اینترنتی فروشگاه پژانو مراجعه نمایند.

<p style="direction: rtl; text-align: justify;">فروشگاه لوازم التحریر پژانو؛ لیست قیمت و خرید دفتر و کاغذ، خرید آنلاین انواع دفتر و کاغذ، دفتر، کلاسور، دفتر یادداشت، کاغذ رنگی، مقوا رنگی، یدک کلاسور، کاغذ معمولی و کاغذ اوریگامی با بهترین کیفیت و قیمت مناسب.</p>

لطفا منتظر بمانید . . .
لطفا منتظر بمانید . . .